Mantran

bella

I Ashtanga yoga inleder och avslutar man traditionellt sin träning med att recitera ett mantra.
Ett mantra är ett ord eller ett ljud man använder för att koncentrera sig när man mediterar.
Man hyllar ”den högste gurun” och Patanjali,(som antas vara författaren till Yoga Sutra, en av yogans grundtexter) genom att recitera inledningsmantrat.

En guru (gu betyder mörker och ru betyder ljus) är en lärare eller mästare, som hjälper människan att ta sig från mörkret till ljuset.
Både inledningsmantrat och avslutningsmantrat inleds med AUM.
AUM är sanskrit som används i både hinduisk och buddhistisk tradition och meditation.
I de gamla skrifterna sägs AUM stå för allting – allt som har varit, allt som är och allt som ska komma.

Kommentera