Den åttfaldiga vägen

om-yoga

Ashtanga Yoga är så mycket mer än bara rörelser (asanas).

Ordet Ashtanga betyder åtta delar. Namnet syftar på en av yogans grundtexter, Patanjalis Yoga Sutra, som innehåller både en praktisk och en mer filosofisk beskrivning av vad yoga är. Man kan säga att målet med yogan är ett tillstånd, eller ett slags medvetet och fridfullt varande.

  1. Yama (självbehärskning)
  2. Niyama (disciplin)
  3. Asana (kroppsställningar)
  4. Pranayama (kontroll av andningen, andningsövningar)
  5. Pratyahara (kontroll och tillbakadragande av sinnena)
  6. Dharana (koncentration)
  7. Dhyana (meditation)
  8. Samadhi (djupgående meditation)

Våra yogarörelser är alltså bara en gren i helheten av vad yoga är, men det är genom dom som allt faller på plats om man har intentionen och viljan. Det går att fördjupa sig oändligt i detta ämne. Detta är endast en mycket kort presentation.
Men som Guruji säger, Ashtanga är 99% träning och 1% teori!

Kommentera